Mokslo leidiniai


Romantic virselis

Romantic Love in America: Cultural Models of Gay, Straight, and Polyamorous Relationships
De Munck, Victor Celestin
London : Lexington Books, 2019. 229 p. 
ISBN: 9781498538695; eISBN: 9781498538701

This book introduces the reader to the love and sex lives of two polyamorous, five gay, and eight straight individuals. Coupled with rich interview material, Victor C. de Munck provides a guided tour through the variable geography of love relationships as studied in the social sciences. de Munck describes evolutionary, cognitive, social, prototypical, triadic, and neural theories of romantic love and sex, concluding with an American cultural model of romantic love that also includes its relational properties as a dyad.


BrandisauskasLeaving 1Donatas Brandišauskas
Leaving Footprints in the Taiga: Luck, Spirits and Ambivalence among the Siberian Orochen Reindeer Herders and Hunters
Berghahn Books: New York, Oxford, 2019
305 pages, 32 illus., bibliog., index
ISBN 978-1-78920-532-9. eISBN 978-1-78533-239-5  

Nowhere have recent environmental and social changes been more pronounced than in post-Soviet Siberia. Donatas Brandišauskas probes the strategies that Orochen reindeer herders of southeastern Siberia have developed to navigate these changes. “Catching luck” is one such strategy that plays a central role in Orochen cosmology -- luck implies a vernacular theory of causality based on active interactions of humans, non-humans, material objects, and places. Brandišauskas describes in rich details the skills, knowledge, ritual practices, storytelling, and movements that enable the Orochen to “catch luck” (or not, sometimes), to navigate times of change and upheaval.


19 Sanskrito lietuviu verinysSanskrit-Lithuanian string / Sanskrito-lietuvių vėrinys 
Žodyną parengė Vytis Vidūnas.
Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2017. – 208 p. 
ISBN 9786094111853

Šiame trumpame lyginamajame sanskrito-lietuvių kalbų žodyne siekiama atskleisti kai kuriuos sanskrito ir lietuvių kalbos leksinius atitikimus. Pateikiamų žodžių sąrašas toli gražu nėra pilnas ir gali būti vertinamas tik kaip iliustracija, atskleidžianti gausias indoeuropiečių kalbų šeimai priklausančių indoarijų ir baltų kalbų šakų kalbines sąsajas. Žodynui buvo pasirinkti 108 ryškiausiai šias sąsajas atskleidžiantys žodžiai. Prieduose pateikiamos kelių gramatinių paradigmų lentelės iliustruoja ir pakankamai gausias šių kalbų morfologines sąsajas.


dalia svambaryte japonijos istorija

Dalia Švambarytė
Japonijos istorija
Vilnius: BMK leidykla, 2016. – 680 p.
ISBN 978-609-468-145-5.

Japonijos istorija – pirmas specializuotas leidinys lietuvių kalba, pasakojantis apie japonų visuomenės raidą nuo seniausių laikų, šalies valstybingumo etapus, kultūrinę raišką, regioninius savitumus, santykius su kitomis valstybėmis. Daug dėmesio skiriama istorinių įvykių eigai, socialinių reiškinių analizei, politinių permainų genezei, iškilių asmenybių biografijoms, terminų reikšmėms. Aptariami atskirų Japonijos priešistorės ir istorijos laikotarpių bruožai, praeities ir dabarties santykis, tradicijų tęstinumas ir vertybinių orientyrų perimamumas.

Elektroninėje versijoje veikia interaktyvus turinys, sukurtos vidinės nuorodos, – tekste arba rodyklėje spragtelėjus terminą, vietovardį, asmenvardį arba pavadinimą, skaitytojas nukreipiamas į tą eilutę arba knygos vietą, kurioje teikiama išsamesnė informacija apie pasirinktą objektą arba subjektą. Leidinys iliustruotas spalvotais žemėlapiais ir lentelėmis, tarptautinė japoniškų, kiniškų ir korėjietiškų žodžių perraša papildyta lietuviškais tarimais.

Leidinys atvirąja prieiga: <https://drive.google.com/file/d/0B7Qt_8biDGw9R0pEVzZKVEJwQkk/view?usp=sharing>
[įkelta 2019 09 19] PDF bylos apimtis 89 Mb]

Spausdintinę knygos versiją galima užsisakyti šiuo adresu


Upanisados int

Upanišados
Iš sanskrito kalbos vertė Audrius Beinorius.
Vilnius: Vaga, 2013. – 344 p.
ISBN 978-5-415-02338-7

„Upanišados“ – seniausias indų išminties lobynas, švenčiausias Indijos dvasinės kultūros paveldas, kurį nedvejodami galime laikyti svarbiausiu Indijos įnašu į pasaulio kultūrą. O pačios Indijos paskesnė, daugiau nei dviejų tūkstantmečių religijos bei filosofijos, iš dalies ir literatūros, tradicija tiesiog stovi ant šių tekstų, žėruote žėruojančių poetinėmis alegorijomis, metaforomis, užuominomis ir vaizdingais palyginimais.
Tai pirmas lietuviškasis senųjų upanišadų vertimas iš originalo – sanskrito – kalbos, leidžiamas antrąjį kartą – pataisytas, su viduramžių Indijos žymaus mąstytojo Šankaros komentarais.
„Upanišadas“ iš sanskrito vertė, įvadinį straipsnį ir paaiškinimus parašė filosofijos mokslų daktaras, orientalistas prof. habil. dr. Audrius Beinorius. Mokslinis vertimo ir paaiškinimų redaktorius filologijos mokslų daktaras, religijotyrininkas Dainius Razauskas. 


GytavogindayDžajadeva
Gytagovinda
Vertimas iš sanskrito kalbos, įvadinis straipsnis ir paaiškinimai Valdo Jaskūno
Vilniaus universitetas, Vilniaus universiteto leidykla 2012. – 168 p.: iliustr.
ISBN 978-609-459-117-4

Džajadevos draminė lyrinė poema (Apgiedotasis Govinda), parašyta XIII a. pradžioje Rytų Indijoje, Orisoje, yra unikalus devocionalios sanskrito literatūros kūrinys, tapęs vienu svarbiausių viduramžių ir šiuolaikinio vaišnavizmo įkvėpimo šaltinių. Šis tantrine devocionalumo (bhakti) dvasia sukurtas kūrinys atskleidžia meilės jausmų įvairovę ir yra kupinas atviro erotiškumo, išreikšto žemiškos meilės vaizdiniais. Ši knyga-tai pirmasis kritinis poemos vertimas iš sanskrito į lietuvių kalbą su paaiškinimais ir išsamiu įvadiniu straipsniu, pristatančiu kultūrinę ir religinę poemos aplinką, jos iliustravimo tradiciją Indijoje. 


Indija ir Vakarai Beinorius copyAudrius Beinorius
Indija ir Vakarai
Monografija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012. – 464 p.
ISBN 978-609-459-086-3

Ši monografija ir yra vienas iš intelektinių bandymų pažvelgti į tam tikrus istorinius Indijos ir Vakarų kultūrinės sąveikos aspektus ar pjūvius. Analizuojamos paskiros, tačiau svarbios Indijos kultūrinio gyvenimo sritys: budizmo suvokimas Vakaruose, orientalistinis hinduizmo konstravimas, tekstologinis religingumo vertinimo tendencingumas, mistinis patyrimas, astrologijos ir divinacinių praktikų vaidmuo tradicinėje Indijoje, kai kurie klasikinės hindų teologijos aspektai, Vakarų psichologinių, filosofinių, religijotyrinių teorijų ir modelių taikymas Indijai pažinti.


Intertekstualumas klasikineje japonu literaturoje 20110426150257160155Dalia Švambarytė
Intertekstualumas klasikinėje japonų literatūroje
Monografija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2011. – 293 p. : iliustr.
ISBN: 978-9955-336-228

Japonų raštija kūrėsi veikiama kinų kalbinės, kultūrinės, literatūrinės tradicijos, pasiduodama jos įtakoms, perimdama žemyne įsitvirtinusius vaizdinius ir simbolius, brėždama prasminių sąsajų linijas. Pasitelkiant Tang dinastijos (618–907) poeziją, tūkstantmečio senumo Japonijos grožinę prozą, prieš septynis amžius pilietinių karų laikais suklestėjusio No teatro pjeses ir kitus Rytų Azijos klasikinius šaltinius, monografijoje lyginamuoju aspektu žvelgiama į viduramžių Japonijos ir Kinijos literatūrinius ryšius ir ieškoma atsakymų į klausimą, kaip dinamiškos tekstų sąveikos sąlygomis buvo išsaugota japonų giluminės pasaulėjautos neliečiamybė ir japoniško žodžio gyvybingumas.


Drahma int 1Dhammapada: Mokymo pėdos
Vertimas iš pali kalbos, paaiškinimai ir įvadinis straipsnis: Audrius Beinorius
Leidykla: Homo Faber, Vilnius, 2005. – 142 p. : 16 iliustr.
ISBN: 9986-835-17-8

Dhammapada – bene autoritetingiausias ir sakraliausias budizmo kūrinys, dažnai dar vadinamas ankstyvojo theravados budizmo „biblija”, kas liudija jo reikšmę bei įtaką visoje Azijos budizmo istorijoje. Nedidelis, sudarytas iš 423 glaustų aforizmų budizmui šventa senąja pali kalba, šis kūrinys yra ir senosios indų literatūros šedevras, daugiau nei du tūkstantmečius saugotas žodine perdava ir užrašytas kaip sudėtinė budistinio pali kanono Tipitakos („Trys pintinės”) antrojo rinkinio, Sutta pitaka, dalis. Tradicija byloja, jog jį sudaro įvairiomis progomis ištarti paties Budos žodžiai, ir jame populiariai išdėstyti kertiniai, skirti tiek pasauliečiams, tiek vienuoliams ankstyvojo budizmo moraliniai bei pasaulėžiūriniai principai. Kūrinys gerai žinomas vėlesniems budizmo kanonams sanskrito, tibetiečių, kinų, japonų bei mongolų kalbomis ir daugelį kartų verstas bemaž į visas Europos kalbas. O lietuviškai šio budistinės klasikos paminklo ligi šiol neturėjome.

Dhammapados žavesio paslaptis, matyt, yra ta, kad kiekvienas skaitytojas joje atranda būtent jam artimas ir tarsi kažkur kitur jau girdėtas, skaitytas mintis. Taip yra todėl, kad šiame indų literatūros šedevre iškeliama daug amžinų, visų tikėjimų, tautų ir rasių žmonėms svarbių klausimų, atitinkami atsakymai į kuriuos kartu yra neatsiejami nuo budizmo vertybių pasaulio. Šis vertimas rengtas lyginant įvairias esamas pali kanono redakcijas, pirmenybę teikiant 1954–1956 metais Rangune (Birmoje) vykusio šeštojo visuotinio budistų susirinkimo metu pakartotinai aprobuotam pali kanonui, vadinamajam Chattasangāyana leidiniui. Rengiant paaiškinimus, naudotasi pirmiausia tradiciniais žymaus budizmo patriarcho Buddhaghošos penktame amžiuje Ceilone parašytais pali Dhammapados komentarais, taip pat kitais esamais vertimais iš pali į Europos kalbas. 


  

 

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos